Jméno:
Heslo:

Oznámení o konání zápisu pro školní rok 2020-2021

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Původně stanovený termín tradičního zápisu 3. dubna 2020 za přítomnosti žáků ve škole se ruší!!!

Zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tzn. v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Do konce dubna tedy: 

nebo

kterou doručte škole vyplněnou a podepsanou (!) 

Takto vyplněnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (adresa:qq8uzjk)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • e-mailem bez elektronického podpisu (budete dodatečně vyzváni k podpisu)
 • poštou
 • vhodit přímo do schránky na budově školy
 • osobním podáním

Určeno pro

 • děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

Podle §36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

 • pětileté děti (pouze v případě žádosti o předčasný nástup ke vzdělávání).  Podle §36 odst. 3 dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Zákonný zástupce předloží dodatečně – na informativní schůzce, která proběhne v nejbližším možném termínu, nejpozději při nástupu dítěte do školy:

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti

Doložení rodných listů a občanských průkazů rodičů bude provedeno až na první informativní schůzce, která proběhne v nejbližším možném termínu (budete o ní předem informováni). Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a vedením školy.

Odklad povinné školní docházky § 37 ŠZ

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost (ke stažení zde) doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdržíte písemně pravděpodobně poštou

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (stačí kopii přiložit k žádosti).

S jakýmikoli dotazy se, prosím, obracejte na vedení školy.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Zdeněk Hirt, ředitel školy

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Facebook ZŠ v Jemnici

obrázek
Nejaktuálnější informace naleznete na našem facebookovém profilu.

Oznámení o konání zápisu do 1. ročníku

obrázek
V sekci Pro předškoláky najdete nyní informace o průběhu Zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021

Časopis Jemňáček

obrázek
I v době karantény se redakci Jemňáčku podařilo dokončit zimní vydání našeho školního časopisu. Přečíst si ho můžete jako vždy na našem webu.

Videa ZŠ v Jemnici

obrázek
Aktuální videa Základní školy v Jemnici

Základní škola v Jemnici, p.o., nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice
Tel: 568450264, e-mail: hirt.z@zsjemnice.cz

Školní družina
Facebook
Kontakty Jemnice
Jídelna ZŠ Jemnice
Home Základní škola Jemnice
Město Jemnice
HOME ZŠ JEMNICE

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy